Fryzowie północni

Fryzowie Północni są jedną z czterech oficjalnie uznanych mniejszości narodowych (zwanych też grupami etnicznymi) w Niemczech i zamieszkują głównie wybrzeże Morza Północnego w Szlezwiku-Holsztynie w regionie Fryzji Północnej i na wyspie Helgoland. Artykuł 5 konstytucji określa Fryzów jako chronioną grupę etniczno-kulturową, której język i kultura są wspierane przez państwo. Język północnofryzyjski (gałąź języka fryzyjskiego) jest ważnym czynnikiem identyfikacyjnym dla tej grupy i jest nadal aktywnie używany przez około 10 000 osób. 

Więcej informacji można uzyskać w Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e.V.

Niemcy (Dania)

Około 15–20 tysięcy osób w Danii należy do autochtonicznej mniejszości niemieckiej, która sama siebie nazywa Nordschleswiger. Jako mniejszość narodowa grupa ta powstała po referendum w 1920 roku, ponieważ zamieszkiwała północną część Szlezwiku, która powróciła do Danii. Są obywatelami Danii, ale określają się jako etniczni Niemcy i są za takich uznawani. Obecnie mniejszość prowadzi własne niemieckojęzyczne przedszkola, szkoły, biblioteki i stowarzyszenia oraz wydaje niemieckojęzyczną gazetę „Der Nordschleswiger”

Więcej informacji można znaleźć w Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)

Duńczycy (Niemcy)

Mniejszość duńska w Szlezwiku-Holsztynie to około 50 000 osób mieszkających w najbardziej na północ wysuniętym regionie obecnych Niemiec, który należał do Danii do czasu wojny między Prusami a Danią w 1864 roku. Po referendum w Szlezwiku w 1920 roku, w którym podzielono rządzony przez Niemcy Szlezwik, Duńczycy z południowego Szlezwiku stali się częścią ludności Niemiec. Dziś Duńczycy z południa Szlezwiku są oficjalnie uznaną mniejszością narodową w Niemczech, która przy wsparciu Danii prowadzi własne szkoły, przedszkola i kluby, a także gazetę Flensborg Avis i aktywnie uczestniczy w życiu politycznym kraju. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: Sydslesvigsk Forening

Sinti i Romowie

Sinti i Romowie narodowości niemieckiej w Szlezwiku-Holsztynie to mniejszość, która od dawna przebywa w tym kraju. Pierwsza wzmianka o nich pojawiła się w dokumencie z Lubeki w 1417 roku. Szacuje się, że obecnie w Szlezwiku-Holsztynie żyje około 5000 Sinti i Romów. 14 listopada 2012 r. Szlezwik-Holsztyn stał się pierwszym krajem związkowym, który wpisał do konstytucji niemieckich Sinti i Romów jako mniejszość narodową. Język romski jest jednym z języków mniejszościowych chronionych przez Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych.

Więcej informacji można uzyskać w Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. - Landesverband Schleswig-Holstein

Połączeni ponad granicami

Sieć Kompetencji Mniejszości Szlezwik-Holsztyn/Dania Południowa (Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark, MKN) działa jako sieć mniejszości narodowych i regionalnych na pograniczu niemiecko-duńskim od roku 2020. Nasza praca skupia się na wzmacnianiu zrozumienia dla problemów mniejszości, promowaniu języka i kultury oraz poprzez ścisłą współpracę w wymianie informacji i doświadczeń w całej Europie.

Wspólny dialog

W ramach naszej pracy organizujemy spotkania dla zainteresowanych z Niemiec i całej Europy, podczas których dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi relacji między mniejszościami i większościami w landzie Szlezwik-Holsztyn i południowej Danii jako pozytywnymi przykładami. Chcemy, aby kompetencje mniejszości w zakresie współpracy na pograniczu niemiecko-duńskim były zauważalne dla wszystkich. W tym właśnie miejscu pojawia się Sieć Kompetencji Mniejszości: Czego członkowie europejskich mniejszości lub członkowie większościowego społeczeństwa z regionów zamieszkałych przez mniejszości mogą się dowiedzieć i doświadczyć na pograniczu niemiecko-duńskim? Dla nas ważną odpowiedzią na to pytanie są nasi partnerzy po obu stronach granicy. Różnorodność i wieź są charakterystyczne dla pogranicza niemiecko-duńskiego. Każdy może cieszyć się swoim własnym językiem i kulturą. Każdy ma do tego prawo.

Czy chcesz załadować zewnętrzną zawartość dostarczoną przez YouTube?

W naszym krótkim filmie „Think across borders” przedstawiamy cztery mniejszości narodowe na pograniczu niemiecko-duńskim: Niemieccy Sinti i Romowie, Fryzowie Północni, mniejszość niemiecka w Szlezwiku Północnym i mniejszość duńska w Szlezwiku Południowym.

Film ma pokazać, co stanowi o tożsamości i kulturze mniejszości na naszym pograniczu, jak żyją razem mniejszości i większość oraz co oznacza życie mniejszości w codzienności.

 

Głosy na temat projektu

Christian Pletzing, dyrektor Centrum Akademii Sankelmark

„Od mniejszości z pogranicza niemiecko-duńskiego można nauczyć się, jak przejść od konfliktu do wzajemnego wzbogacania się kulturowego”.

Helen Christiansen, była koordynatorka Sieci Kompetencji Mniejszości

„Chcielibyśmy przekazać pozytywne doświadczenia z pogranicza ludziom z innych europejskich regionów granicznych”.

Uwe Jessen, przewodniczący Sieci

„Projekty sieci mają być realizowane w Szlezwiku-Holsztynie lub w południowej Danii, co wzmocni rolę regionu w polityce mniejszościowej na poziomie europejskim”.

Johannes Callsen, reprezentant mniejszości w kraju związkowym

„Dzięki temu porozumieniu stowarzyszeń mniejszości chcemy jeszcze mocniej wnieść nasze kompetencje w zakresie polityki mniejszościowej jako przykład najlepszych praktyk w Europie – poprzez projekty, seminaria oraz działania mające na celu spotkanie i wymianę”.

Sieć Kompetencji Mniejszości Nasze cele
Sieć Kompetencji Mniejszości
Luftbild Akademiezentrum Sankelmark
Centrum Akademii Sankelmark Odwiedź stronę
https://www.sankelmark.de

Dziękujemy za wsparcie