Kuzey Frizyalılar

Kuzey Frizyalılar, Almanya’da resmi olarak tanınan dört ulusal azınlıktan (etnik gruplar olarak da adlandırılır) biridir ve ağırlıklı olarak Kuzey Frizya bölgelerinde ve Helgoland Adasında Schleswig-Holstein’ın Kuzey- Denizi kıyısı boyunca yaşarlar. Anayasanın 5. maddesi Frizleri, dili ve kültürü devlet tarafından desteklenen, korunan bir etno-kültürel grup olarak tanımlamaktadır. Kuzey Frizce dili (Frizce dilinin bir kolu) bu grup için önemli bir belirleyici faktördür ve bugün hâlâ yaklaşık 10.000 kişi tarafından aktif olarak konuşulmaktadır. 

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e.V.

Almanlar (Danimarka)

Danimarka'da yaklaşık 15-20.000 kişi, kendilerini Kuzey Schleswig’li olarak adlandıran Almanların otokton azınlığına aittir. Ulusal bir azınlık olarak bu grup 1920 referandumundan sonra Danimarka'ya dönen Schleswig'in kuzey kesiminde yaşamalarından dolayı ortaya çıkmıştır. Bu kişiler, kendilerini etnik Alman olarak tanımlayan ve bu şekilde tanınan Danimarka vatandaşlarıdır. Günümüzde bu azınlık kendi Almanca anaokullarını, okullarını, kütüphanelerini ve kulüplerini işletmekte ve Almanca yayınlanan  "Der Nordschleswiger” adlı günlük gazeteyi yayınlamaktadır. 

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)

Danimarkalılar (Almanya)

Schleswig-Holstein'daki Danimarkalı azınlık, 1864 yılında Prusya ve Danimarka arasındaki savaşa kadar Danimarka'nın bir parçası olan günümüz Almanya'sının en kuzey bölgesinde yaşayan yaklaşık 50.000 kişiden oluşmaktadır. 1920 yılındaki Schleswig referandumuyla, Alman yönetimindeki Schleswig bölündüğünde, güney Schleswig'in Danimarkalıları Almanya nüfusunun bir parçası haline gelmiştir. Bugün, Güney Schleswig Danimarkalıları, Danimarka tarafından desteklenen, kendi okullarını, anaokullarını ve kulüplerini işleten, günlük Flensborg Avisgazetesini yöneten ve ülkenin siyasi yaşamında aktif bir rol oynayan, Almanya'da resmi olarak tanınan bir ulusal azınlıktır.

Daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz: Sydslesvigsk Forening

Sinti ve Romanlar

Alman uyruklu Schleswig-Holstein Sinti ve Romanları, uzun süredir burada bulunan bir azınlıktır. Bu azınlıklardan ilk olarak 1417 yılında Lübeck'te bir belgede bahsedilmiştir. Bugün Schleswig-Holstein'da tahminen 5.000 Sinti ve Roman yaşıyor. 14 Kasım 2012 tarihinde Schleswig-Holstein, Alman Sinti ve Romanları eyalet anayasasına azınlık olarak dahil eden ilk federal devlet oldu. Roman dili, Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı kapsamında korunan azınlık dillerinden biridir.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. - Landesverband Schleswig-Holstein

Sınırların ötesinde bağlılık

Schleswig-Holstein/Güney Danimarka Azınlık Yeterlilik Ağı (MKN - Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk), kurulduğu 2020 yılından bu yana Almanya-Danimarka sınır bölgesinde ulusal ve bölgesel azınlıklar ağı olarak faaliyet göstermektedir. Çalışmalarımız, azınlıkların çıkarlarının anlaşılmasını güçlendirmeye, dil ve kültürü teşvik etmeye ve yakın işbirliği yoluyla Avrupa çapında bilgi ve deneyim alışverişine odaklanmaktadır.

Ortak iletişim

Çalışmalarımızın bir parçası olarak, Almanya ve Avrupa'dan ilgili taraflar için, Schleswig-Holstein ve Güney Danimarka'daki azınlıklar ve çoğunluk ilişkilerinin deneyimlerini olumlu örnekler olarak aktardığımız etkinlikler düzenliyoruz. Almanya-Danimarka sınır bölgesinde azınlıkların işbirliğine yönelik yetkinliğini herkesin görebileceği hale getirmek istiyoruz. Azınlık Yeterlilik Ağı işte burada devreye giriyor: Avrupa azınlıklarının üyeleri veya azınlıkların yaşadığı bölgelerden çoğunluk toplumunun üyeleri, Almanya-Danimarka sınır bölgesinde kendileri için neler keşfedebilir ve deneyimleyebilir? Bizim için sınırın her iki tarafındaki ağ ortaklarımız bu soruyu cevaplamak için önemlidir. Çeşitlilik ve uyum, Alman-Danimarka sınır bölgesinin en önemli özelliklerinden birisidir. Herkes kendi dilini ve kültürünü yaşayabilir. Buna herkesin hakkı vardır.

YouTube tarafından sağlanan harici içeriği yüklemek istiyor musunuz?

“Think across borders” adlı kısa filmimizde size Almanya-Danimarka bölgesindeki dört ulusal azınlığı tanıtıyoruz: Alman Sinti ve Romanlar, Kuzey Frizyalılar, Kuzey Schleswig'deki Alman azınlık ve Güney Schleswig'deki Danimarkalı azınlık.

Film, sınır bölgemizdeki azınlıkların kimliğini ve kültürünü neyin oluşturduğuna, azınlıklarla çoğunluğun nasıl bir arada yaşadığına ve azınlık yaşamının gündelik hayatta ne anlama geldiğine dair bir fikir vermeyi amaçlıyor.

 

Projenin sesleri

Sankelmark Akademi Merkezi Direktörü Christian Pletzing

"Alman-Danimarka sınır bölgesindeki azınlıklardan, çatışmadan karşılıklı kültürel zenginleşmeye nasıl gidileceğini öğrenebilirsiniz.”

Helen Christiansen, Azınlık Yetkinlik Ağı eski koordinatörü

"Sınır bölgesinin olumlu deneyimlerini diğer Avrupa sınır bölgelerinden insanlara aktarmak istiyoruz.”

Ağ başkanı Uwe Jessen

"Ağın projeleri Schleswig-Holstein'da veya güney Danimarka bölgesinde yer alacak ve böylece bölgenin Avrupa düzeyinde azınlık siyasi rolünü güçlendirecek.”

Johannes Callsen, Azınlıklar eyalet memuru

"Azınlık derneklerinin bu ittifakıyla, projeler, seminerler ve karşılaşmalar ve değişim için önlemler yoluyla azınlık siyasi yetkinliğimizi Avrupa'da en iyi uygulama örneği olarak taşımak istiyoruz.”

Azınlık Yeterlilik Ağı Hedeflerimiz
Azınlık Yeterlilik Ağı
Luftbild Akademiezentrum Sankelmark
Akademiezentrum Sankelmark Web sitesini ziyaret et
https://www.sankelmark.de

Desteğiniz için teşekkür ederiz