Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

I. Ogólne

1. Jednostka odpowiedzialna za ochronę danych

Jednostką odpowiedzialną za ochronę danych jest

Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein / Süddänemark
Akademieweg 6

24988 Oeversee

2. Zasady gromadzenia i przechowywania Twoich danych

W naszej deklaracji o ochronie danych osobowych wyjaśniamy procesy, w ramach których gromadzimy i przechowujemy dane, oraz cel, w jakim to robimy. Jeśli nie odpowiemy w pełni na Twoje pytania, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2).

a. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane w celu umożliwienia bezproblemowego korzystania z naszej strony internetowej, przetwarzania zapytań oraz obsługi zawartych umów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

b. Usunięcie lub zablokowanie danych, jeśli cel nie jest już realizowan

W zasadzie obowiązują zasady oszczędności danych i ograniczonego przechowywania. Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów opisanych dla poszczególnych działań. Po ustaniu celu, dane zostają usunięte. Jeśli prawo wymaga od nas przechowywania danych przez dłuższy czas, usuniemy je po upływie ustawowego okresu.

c. Prawo do informacji, poprawiania, przekazywania danych, usuwania i sprzeciwu

W każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Jeśli przechowywane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo do ich poprawienia. Możesz również zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane przechowywane u nas Tobie lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie pliku.

W każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, pod warunkiem, że nie są one już potrzebne do realizacji umowy. Na usunięcie mogą też wpływać ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania danych. W takim przypadku masz jednak prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych. Jeśli przetwarzamy dane, które zgromadziliśmy od początku, w celach innych niż realizacja zawartej z Tobą umowy, możesz w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu tych danych.

Aby skorzystać z opisanych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2).

d. Prawo do złożenia skargi

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych.

e. Szyfrowanie danych

Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas przesyłania, stosujemy najnowocześniejszy proces szyfrowania SSL za pomocą protokołu HTTPS.

f. Zmiana naszej polityki prywatności

Zawsze będziemy dostosowywać naszą politykę prywatności do aktualnych wymogów prawnych. Taka potrzeba dostosowania może wynikać również z faktu, że poszerzamy zakres naszych usług. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, obowiązywać będzie nowa polityka prywatności.

3. Wykorzystanie programu Harvest do zarządzania danymi

Przechowujemy i przetwarzamy dane za pomocą programu Harvest. Dane są przechowywane na serwerze dostawcy (Harvest HQ, 16 W 22nd St, 8th Floor, New York, NY 10010, United States) w USA. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie przez nas, dostawca lub inne osoby nie mają do nich dostępu.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, obowiązują dodatkowo następujące postanowienia:

1. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twojego adresu IP

a. Zbieranie danych o komunikacji

Możesz odwiedzać naszą stronę bez konieczności aktywnego podawania jakichkolwiek danych osobowych. Zbieramy dane dostępowe, które przekazuje nam Twoja przeglądarka internetowa. Są to:

  • Typ/wersja przeglądarki 
  • Używany system operacyjny 
  • Adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) 
  • Nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP) 
  • Czas żądania serwera
  • Czas trwania wizyty i wybrane podstrony

Dane te są gromadzone wyłącznie z przyczyn technicznych i przechowywane przez czas trwania Twojej wizyty na naszej stronie. Nie pozwalają nam one wyciągnąć żadnych informacji na temat Twojej osoby. Dostawca może jednak zidentyfikować Twoje połączenie internetowe na podstawie zapisanego u nas adresu IP.

b. Usuwanie danych

Przechowujemy Twoje dane tylko podczas Twojej wizyty na naszej stronie. Usuwamy je automatycznie, gdy tylko Twoja przeglądarka zamknie naszą stronę. 

2. Pytania przez e-mail

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zbieramy i przechowujemy podane przez Ciebie informacje w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Dziękujemy za wsparcie