Nordfrislændere

Nordfrislænderne er et af de fire officielt anerkendte nationale mindretal (også kaldet folkeslag) i Tyskland og bor overvejende langs kysten til Nordsøen i Slesvig-Holsten i området Nordfrisland og på øen Helgoland. Artikel 5 i forfatningen definerer friserne som en beskyttet etnokulturel gruppe, hvis sprog og kultur fremmes af staten. Det nordfrisiske sprog (en afart af frisisk) er en vigtig identifikationsfaktor for gruppen og tales i dag aktivt af ca. 10.000 mennesker. 

Du kan finde flere oplysninger på Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e.V.

Tyskere (Danmark)

Ca. 15-20.000 mennesker i Danmark tilhører det autoktone tyske mindretal, der betegner sig selv som nordslesvigere. Denne gruppe opstod som nationalt mindretal efter folkeafstemningen i 1920, da de boede i den nordlige del af Slesvig, som igen blev en del af Danmark. De er danske statsborgere, der dog definerer sig selv som etniske tyskere og anerkendes som sådan. Mindretallet driver i dag deres egne børnehaver, skoler, biblioteker og foreninger og udgiver den tysksprogede dagsavis "Der Nordschleswiger"

Du kan finde flere oplysninger hos Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)

Danskere (Tyskland)

Det danske mindretal i Slesvig-Holsten består af ca. 50.000 personer, der bor i det nordligste område af det nutidige Tyskland – et område, der indtil krigen mellem Preussen og Danmark i 1864 tilhørte Danmark. Efter den slesvigske folkeafstemning i 1920, som blev tildelt det tyskregerede Slesvig, forblev danskerne i Sydslesvig en del af den tyske befolkning. I dag er de sydslesvigske danskere et officielt anerkendt nationalt mindretal i Tyskland, som med understøttelse fra Danmark driver deres egne skoler, børnehaver og natklubber samt dagsavisen Flensborg Avis og deltager aktivt i bundeslandets politiske liv. 

Du kan finde yderligere oplysninger her: Sydslesvigsk Forening

Sintier og romaer

De slesvig-holstenske sintier og romaer med tysk statsborgerskab er et mindretal, der allerede har hørt til området i lang tid. De nævnes første gang dokumentarisk i 1417 i Lübeck. I dag bor der ca. 5.000 sintier og romaer i Slesvig-Holsten. Den 14. november 2012 indskrev Slesvig-Holsten som det første bundesland de tyske sintier og romaer som mindretal i bundeslandsforfatningen. Romani tilhører de mindretalssprog, der beskyttes af den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog.

Du kan finde flere oplysninger hos Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. – Landesverband Schleswig-Holstein

Forbundet på tværs af grænsen

Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark (MKN) har været aktiv som netværk for de nationale og regionale mindretal i det dansk-tyske grænseland siden stiftelsen i 2020. Vores vigtigste opgaver er at styrke forståelsen for mindretallenes interesser, fremme sproget og kulturen og udveksle oplysninger og erfaring på tværs af Europa via et tæt samarbejde.

Fælles dialog

Som et led i vores virke afholder vi arrangementer for interesserede fra hele Europa, hvor vi formidler erfaringer med forholdet mellem mindretal og flertal i Slesvig-Holsten og Syddanmark som positive eksempler. Vi ønsker at synliggøre mindretallenes kompetencer til fordel for samarbejdet i det dansk-tyske grænseland.

Det arbejder Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk for: Hvad kan tilhørende til de europæiske mindretal eller medlemmer af flertalssamfundet fra områder med mindretal i det dansk-tyske grænseland lære og erfare? For os har vores netværkspartnere på begge sider af grænsen stor betydning for besvarelsen af dette spørgsmål. Mangfoldighed og sammenhold er karakteriserende for det dansk-tyske grænseområde. Alle kan og må dyrke sit eget sprog og sin egen kultur. Den ret har alle.

Ønsker du at indlæse eksternt indhold, der leveres af YouTube?

I vores kortfilm "Think across borders" præsenterer vi dig for fire nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland: De tyske sintier og romaer, nordfrislænderne, det tyske mindretal i Nordslesvig og det danske mindretal i Sydslesvig.

Filmen giver et indblik i, hvad der udgør mindretallenes identitet og kultur i vores grænseland, hvordan sameksistensen mellem mindretal og flertal former sig, og hvordan det er at leve som en del af et mindretal.

 

Stemmerne bag projektet

Christian Pletzing, direktør for Akademiezentrum Sankelmark

"Man kan lære af mindretallene fra det dansk-tyske grænseland, hvordan man kan gå fra konflikt til gensidig kulturel berigelse."

Helen Christiansen, fhv. koordinator for Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk

"Vi fra andre europæiske grænseområder vil gerne formidle de positive erfaringer fra grænselandet."

Uwe Jessen, formand for netværket

"Netværkets projekter skal finde sted i Slesvig-Holsten eller i Region Syddanmark, så de styrker områdets mindretalspolitiske rolle på europæisk niveau."

Johannes Callsen, bundeslandets mindretalsrepræsentant

"Med denne forening af mindretalsforbundene vil vi implementere vores mindretalspolitiske kompetencer som et endnu stærkere eksempel på bedste praksis i Europa – via projekter, seminarer og tiltag, der får folk til at mødes og udveksle erfaringer."

Minderheiten Kompetenz Netzwerk Vores mål
Minderheiten Kompetenz Netzwerk
Luftbild Akademiezentrum Sankelmark
Akademiezentrum Sankelmark Besøg hjemmesiden
https://www.sankelmark.de

Mange tak for støtten