Połączeni ponad granicami

Dla lepszego zrozumienia niemiecko-duńskiego i ogólnoeuropejskiego: Od 2020 r. Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark e. V. (MKN) realizuje ważną pracę w sieci na rzecz mniejszości i większości społeczeństwa w Szlezwiku-Holsztynie, Południowej Danii i Europie.

Stowarzyszenie regionalne i transgraniczne z siedzibą w Centrum Akademii Sankelmark oferuje różne działania dla mniejszości narodowych i regionalnych na pograniczu niemiecko-duńskim.

Nasze wydarzenia dotyczą wdrażania polityki mniejszościowej na pograniczu niemiecko-duńskim. Zdobyte w ten sposób doświadczenia są przekazywane w całej Europie. Zaangażowanie sieci jest wspierane instytucjonalnie przez kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn i region Syddanmark.

Nasi członkowie

Dziękujemy za wsparcie