Észak-frízek

Az észak-frízek a négy hivatalosan elismert nemzeti kisebbség (más néven etnikum) egyike Németországban; túlnyomórészt az északi-tengeri Schleswig-Holstein partvidéken, Észak-Frízföld régióiban és Helgoland szigetén élnek. Az alkotmány 5. cikkelye a frízeket olyan védett etnokulturális csoportként határozza meg, amelynek nyelvét és kultúráját az állam támogatja. Az észak-fríz nyelv (a fríz egyik ága) e népcsoport fontos azonosító tényezője, amelyet ma is körülbelül 10 000 ember beszél aktívan. 

További információk itt: Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord e.V.

Németek (Dánia)

Dániában körülbelül 15-20 000 fő tartozik a németek őshonos kisebbségéhez, aki magukat észak-schleswiginek hívják. Nemzeti kisebbségként ez a csoport az 1920-as népszavazás után alakult ki, mivel Schleswig északi részén éltek, amely visszakerült Dániához. Ők dán állampolgárok, akik etnikai németnek tartják magukat, és akként ismerik el őket. A kisebbség ma saját német nyelvű óvodákat, iskolákat, könyvtárakat és egyesületeket működtet, és kiadják a „Der Nordschleswiger" című napilapot. 

További információkat itt találhat: Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN)

Dánok (Németország)

A schleswig-holsteini dán kisebbség körülbelül 50 000 főt tesz ki, akik a mai Németország legészakibb régiójában élnek, amely a Poroszország és Dánia közötti 1864-es háborúig Dániához tartozott. Az 1920-as schleswigi népszavazással, amikor a német fennhatóság alatt álló Schleswig tartományt felosztották, a dél-schleswigi dánok Németország lakosságához tartoztak. Manapság a dél-schleswigi dánok hivatalosan elismert nemzeti kisebbség Németországban, akiket Dánia támogat, akik saját iskolákat, óvodákat és klubokat üzemeltetnek, továbbá kiadják a Flensborg Avis napilapot, és aktívan részt vesznek az ország politikai életében. 

További információkat itt talál: Sydslesvigsk Forening

Szintik és romák

A német nemzetiségű schleswig-holsteini szintik és romák régóta itt élő kisebbség. Először 1417-ben, Lübeckben említi őket egy dokumentum. Becslések szerint ma 5000 szinti és roma él Schleswig-Holsteinben. 2012. november 14-én Schleswig-Holstein volt az első szövetségi tartomány, amely a német szintiket és romákat kisebbségként vette fel az állam alkotmányába. A roma az egyik kisebbségi nyelv, amelyet a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája véd.

További információk: Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. - Landesverband Schleswig-Holstein

Határokon átnyúló szövetség

A schleswig-holsteini/dél-dániai Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk (MKN, Kisebbségi Kompetencia Hálózat) 2020-as megalakulása óta a német-dán határrégióban működő nemzeti és regionális kisebbségek hálózataként működik. Munkánk középpontjában a kisebbségi érdekek megértésének erősítése, a nyelv és kultúra, valamint az információ- és tapasztalatcsere európai szintű támogatása áll szoros együttműködésen keresztül.

Közös párbeszéd

Munkánk részeként rendezvényeket szervezünk németországi és európai érdeklődők számára, ahol pozitív példaként közvetítjük a schleswig-holsteini és dél-dániai kisebbségek és többségi nemzetek kapcsolatának tapasztalatait. Szeretnénk mindenki számára láthatóvá tenni a német-dán határrégióban élő kisebbségek együttműködési kompetenciáit. Itt jön a képbe a Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk: Mit fedezhetnek fel és tapasztalhatnak meg maguk számára az európai kisebbségek vagy a régiók többségi társadalmának kisebbségekkel élő tagjai a német-dán határrégióban? Számunkra fontos, hogy mit válaszolnak erre a kérdésre a hálózati partnereink a határ mindkét oldalán. A német-dán határvidéket a sokszínűség és az összetartás jellemzi. Mindenki használhatja saját nyelvét és saját kultúrája szerint élhet. Ehhez mindenkinek joga van.

A YouTube által biztosított külső tartalmat szeretne betölteni?

A „Think across borders” (A határokon átívelő gondolkodás) című kisfilmünkben a német-dán határrégió négy nemzeti kisebbségét mutatjuk be: német szintik és romák, észak-frízek, a német kisebbség Észak-Schleswigben és a dán kisebbség Dél-Schleswigben.

A film célja, hogy betekintést nyújtson a határ menti térségben élő kisebbségek identitásának és kultúrájának alkotóelemeibe, hogy hogyan élnek együtt a kisebbségek és a többségi nemzet, és mit jelent a kisebbségi élet a mindennapokban.

 

Szavazás a projektre

Christian Pletzing, az Akademiezentrum Sankelmark igazgatója

„A német-dán határrégió kisebbségeitől meg lehet tanulni, hogyan lehet eljutni a konfliktustól a kölcsönös kulturális gazdagodásig.”

Helen Christiansen, a Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk korábbi koordinátora

„A határrégió pozitív tapasztalatait szeretnénk átadni más európai határrégiókban élőknek.”

Uwe Jessen, a hálózat elnöke

„A hálózat projektjei Schleswig-Holsteinben vagy a dél-dániai régióban valósuljanak meg, és ezáltal erősítik a régió kisebbségpolitikai szerepét európai szinten.”

Johannes Callsen, tartományi kisebbségi megbízott

„A kisebbségi egyesületek szövetségével kisebbségpolitikai kompetenciánkat szeretnénk még jobban bemutatni bevált gyakorlatként Európában – projektek, előadások, találkozók és csereprogramok révén.”

Minderheiten Kompetenz Netzwerk Céljaink
Minderheiten Kompetenz Netzwerk
Luftbild Akademiezentrum Sankelmark
Akademiezentrum Sankelmark Webhely felkeresése
https://www.sankelmark.de

Köszönjük támogatását