Czy chcesz nas odwiedzić w regionie przygranicznym?

Wraz z naszymi organizacjami partnerskimi zapraszamy grupy z Niemiec Europy do regionu, aby pokazać im kompetencje pogranicza niemiecko-duńskiego i mniejszości. Dla pełnego zrozumienia ważne jest nie tylko poznanie mniejszości na pograniczu niemiecko-duńskim pod kątem ich struktury instytucjonalnej, ale także osobiste rozmowy z członkami.

Wymiana doświadczeń

Dla pełnego zrozumienia ważne jest nie tylko poznanie mniejszości na pograniczu niemiecko-duńskim pod kątem ich struktury instytucjonalnej, ale także osobiste rozmowy z członkami.

Dopiero wtedy możemy stwierdzić, czy i w jaki sposób pozytywne regulacje normatywne mogą być realizowane w życiu codziennym. Tylko dzięki spotkaniom i dyskusjom w terenie można rozwinąć świadomość tego, co stanowi o tożsamości i kulturze mniejszości, jak żyją razem mniejszości i większość oraz co oznacza życie mniejszości w życiu codziennym.

Odwiedź nas

Czy chcesz odwiedzić nas w kraju przygranicznym wraz z delegacją? W porozumieniu z Tobą zorganizujemy 3–5-dniowy pobyt, podczas którego będzie można porozmawiać z Niemcami i Duńczykami po obu stronach granicy, a także z Północnymi Fryzami, Sinti i Romami oraz dowiedzieć się więcej o sytuacji mniejszości i podejściu do rozwiązywania problemów mniejszości.

Nasza oferta spotkań jest skierowana zarówno do osób z regionów europejskich należących do mniejszości narodowych lub regionalnych, jak i do członków „społeczeństwa większościowego” zainteresowanych problematyką mniejszości (np. z dziedziny polityki, mediów, administracji, nauki, kultury).

Jak może wyglądać Twój udział w spotkaniu u nas?

Program tematyczny może być dostosowany do Twoich zainteresowań i potrzeb, niezależnie od tego, czy interesujesz się edukacją, kulturą, badaniami naukowymi, mediami czy sportem i rekreacją, z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie indywidualny program.

Przykładowy program można znaleźć tutaj:

Przykładowy program (plik PDF)

Informacje praktyczne / zakwaterowanie i wyżywienie

Sieć Kompetencji Mniejszościowych jest powiązana z Akademią Sankelmark i może dzięki temu zapewnić sale konferencyjne, zakwaterowanie i wyżywienie w Sankelmark lub w innych instytucjach edukacyjnych na pograniczu.

Pobyt Twojej grupy jest finansowany z funduszy Sieci Kompetencji Mniejszościowych, Ty płacisz jedynie składkę na pokrycie kosztów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat wizyty w regionie przygranicznym.

 

Dziękujemy za wsparcie