Zarząd Sieci Kompetencji Mniejszości

  • Vello Pettai, współpracownik ECMI
  • Anna Weiß, asesor, Stowarzyszenie Niemieckich Sinti i Romów, Stowarzyszenie Regionalne Szlezwik-Holsztyn
  • Christan Pletzing, Sekretarz, Europejska Akademia Sankelmark
  • Uwe Jessen, Przewodniczący, Związek Niemców z Północnego Szlezwiku
  • Frank Nickelsen, Wiceprzewodniczący Rady Fryzyjskiej
  • Eva Adel Penzes, Skarbnik, FUEN
  • Jens A. Christiansen, Asesor, SSF

Na zdjęciu od lewej do prawej.

Dziękujemy za wsparcie