Forbundet til hinanden

Udveksling af erfaringer og oplysninger: Vores medlemmer genfinder hinanden på begge sider af den dansk-tyske grænse og har skabt et succesfuldt samarbejde, som vi ønsker at formidle til hele Europa.

Målet med vores netværksarbejde er at understøtte dialogen og aktiviteterne mellem og for mindretal i det dansk-tyske grænseland og i udlandet. Vores partnerorganisationer medvirker til, at forståelsen for nationale mindretal og folkeslag samt deres sprog og kultur fremmes.

Nationale mindretal skal forstås som de mindretal og folkeslag, der anerkendes i det dansk-tyske grænseland. Eksempler på disse i Slesvig-Holsten er det danske mindretal, de tyske sintier og romaer og det frisiske folkeslag, hvis beskyttelse og fremme er forankret i Slesvig-Holstens bundeslandsforfatning. Derudover er også det tyske mindretal i Nordslesvig i Danmark medlem af Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk.

Forbedring af opfattelsen

De nationale mindretals synlighed er det vedvarende grundproblem i enhver diskussion om mindretal. Hertil kommer også opfattelsesforskellen mellem besøgende i det dansk-tyske grænseland og medlemmer af flertalsbefolkningen.

Eksisterende eksempler på det offentliges varetagelse er tosprogede vej- og færdselsskilte, som aktuelt findes på frisisk. Også det danske mindretal synliggøres med de tosprogede vejskilte, eksempelvis i Flensborg. Uddannelsesområder spiller ligeledes en rolle. Det danske mindretal er desuden til stede i form af mange børnehaver og skoler. Med Flensborg Avis har de opbygget et stabilt fundament i det offentlige rum. Det tyske mindretal i Nordslesvig er stærkt repræsenteret med deres avis "Der Nordschleswiger" og driver ligeledes børnehaver og skoler, der har indflydelse på den lokale hverdag.

De nationale mindretals flersprogethed skal have meget mere opmærksomhed i medierne end hidtil. Én ting er sikker: Et sprog, der ikke eksisterer i medierne, er et dødt sprog. Det udgør en stor udfordring for i særdeleshed romani, sintiernes og romaernes sprog, og for nordfrisisk. Her kan der dog også ses fremskridt, eksempelvis den nyligt offentliggjorte onlineordborg for nordfrisisk: friesisch.net. Ordbogen kan tjene som forbillede for romani eller regionale sprog såsom plattysk eller sønderjysk.

Slesvig-Holsten: Mindretalspolitik som forbillede

Strukturerne i Slesvig-Holsten anskueliggør, hvordan bundeslandets mindretalspolitik kan blive et forbillede for andre lande og stater. Forankringen af mindretallene i bundeslandsforfatningen samt en central kontaktperson for mindretallene i form af mindretalsrepræsentant Johannes Callsen udgør et meget stærkt grundlag for beskyttelsen af mindretallene i Slesvig-Holsten. Mindretallene i det dansk-tyske grænseland er synlige via deres mangfoldighed og deres sameksistens med og integrering i resten af befolkningen.

Det er vigtigt, at de nationale mindretal fortsat udgør en pulserende del af samfundet i det dansk-tyske grænseland. Vores arrangementer skal fremme den kontinuerlige udveksling og forståelse mellem mindretal og flertal. Besøgende i det dansk-tyske grænseland kan via dialog erfare, hvordan og hvorfor man kan gå fra et konfliktfyldt modarbejde til et fredeligt samarbejde. De formidlede kernekompetencer kan bidrage med at bevare og videreudvikle det fredelige samfund, som vi kender det i dag.

Mange tak for støtten