Forbundet på tværs af grænsen

Vi kæmper for mere forståelse i det dansk-tyske grænseområde og på tværs af Europa: Siden 2020 har Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein/Süddänemark e. V. (MKN) udført betydningsfuldt netværksarbejde for mindretal og flertalsbefolkningen i Slesvig-Holsten, Syddanmark og i andre dele af Europa.

Med hovedsæde i det akademiske centrum Senkelmark tilbyder den regionale og grænsetværgående forening forskellige aktiviteter af og for nationale og regionale mindretal i det dansk-tyske grænseområde.

Vores arrangementer beskæftiger sig med realisering af mindretalspolitikken i det dansk-tyske grænseland. Erfaringerne, der gøres her, formidles i hele Europa. Netværkets engagement understøttes institutionelt af bundeslandet Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

Vores medlemmer

Forbundne kompetencer

Helen Christiansen har siden 2020 arbejdet for os som koordinator på hendes arbejdsplads Europäischen Akademie Schleswig-Holstein i Akademiezentrum Sankelmark, som ligger i Oeversee ved Flensborg. Forinden arbejdede hun allerede i Minderheitensekretariat som forældreorlovsvikar og i Berlin som et led i et flerårigt projektledelsesarbejde med Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV/YEN).

„Ik ban Helen Christiansen än ik kam üt Nordfraschlönj": Helen Christiansen kommer fra Nordfrisland og hører til det nordfrisiske og det danske mindretal. Efter sine studier i Danmark arbejdede hun nogle år i Berlin, blandt andet ved Jugend Europäischer Volksgruppen og Minderheitensekretariat.

"Jeg håber, at jeg kan udnytte netværkets kapaciteter på en meningsfuld måde, så jeg kan lette arbejdet for de nationale mindretals foreninger og organisationer i grænselandet, særligt inden for PR-arbejde. Det ville være dejligt, hvis nye besøgsgrupper fatter interesse og derigennem giver sig i kast med nye projekter og får nye kontakter på tværs af Europa," siger Helen Christiansen.

Mange tak for støtten