Privatlivspolitik

Tak for din interesse i vores netværks hjemmeside. Da der indsamles personlige data under dit besøg, informerer vi dig i det følgende i overensstemmelse med kravene i det europæiske databeskyttelsesdirektiv, EU-DSGVO. Du finder en forklaring på de anvendte termer under afsnittet Definitioner.

Navn og kontaktoplysninger på den ansvarlige person

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 4, nr. 7 DSGVO, kan findes i aftrykket.

Webvært

Vores hjemmeside stilles til rådighed for hentning på internettet af en tjenesteudbyder (udbyder eller hoster). Vi bruger tjenesten fra

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Tyskland

Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling med vores leverandør. I henhold til denne kontrakt er vores udbyder forpligtet til kun at behandle dine data på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Yderligere oplysninger om vores udbyders databehandling kan findes i deres databeskyttelseserklæring på https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy.

Retsgrundlaget for denne databehandling er på den ene side vores legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO i forbindelse med levering og brug af vores hjemmeside på internettet og, hvor det er relevant, den juridiske tilladelse til at gemme data i forbindelse med indledning af et kontraktforhold i henhold til art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO.

Hver gang du bruger dette websted, behandler vores udbyder oplysninger, de såkaldte serverlogfiler, som automatisk overføres af din browser, hver gang du får adgang til websteder på internettet.

Dataindsamling, juridisk grundlag for behandling, varighed af opbevaring

 

Brug af vores hjemmeside

Når du går ind på vores hjemmeside, sender den browser, der bruges på din enhed, automatisk oplysninger til serveren på vores hjemmeside. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil.

Følgende oplysninger indsamles uden din indgriben og gemmes, indtil de slettes automatisk:

 • IP-adresse på den anmodende computer
 • Sprog indstillet i browseren
 • Den anvendte browsertype og operativsystemet på din computer i den respektive version
 • om Java-script og cookies er tilladt
 • Skærmopløsning og opløsningstæthed samt skærmstørrelse på outputenheden
 • Dato og tidspunkt for adgang
 • Din tidszone
 • navnet på din adgangsudbyder
 • Navn og URL på den hentede fil
 • Hjemmeside, hvorfra adgangen er foretaget (referrer URL)

Ovenstående data vil blive behandlet af os til følgende formål:

 • Sikring af en problemfri forbindelse til hjemmesiden,
 • Sikre en behagelig brug af vores hjemmeside,
 • Evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet, og
 • til andre systemadministrative formål, såsom fejlfinding.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f i DSGVO. Vores legitime interesse følger af de formål med dataindsamlingen, der er anført ovenfor. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data til at drage konklusioner om din person.

IP-adressen slettes fra alle systemer, der bruges i forbindelse med driften af disse internetsider, senest efter 7 dage. Derefter kan vi ikke længere etablere en personlig reference fra de resterende data.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Du har givet os din e-mailadresse for at kunne modtage nyhedsbrevet. I henhold til art. 6, stk. 1, litra b i DSGVO er behandlingen af din e-mailadresse lovlig, hvis den tjener det formål at gennemføre foranstaltninger før kontraktindgåelse som svar på din anmodning.

Du kan til enhver tid afmelde dig, f.eks. via et link i slutningen af hvert nyhedsbrev. Alternativt kan du også til enhver tid sende os din afmeldingsanmodning via e-mail.

Vi bruger tjenesten fra tjenesteudbyderen CleverReach GmbH & Co KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Tyskland til nyhedsbrevet.

Flere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i CleverReachs privatlivspolitik på www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/.

Brug af vores registreringsformular

Hvis du sender os en forespørgsel via vores registreringsformular, er de oplysninger, der er markeret som obligatoriske, nødvendige, så vi ved, hvem forespørgslen er fra, og kan besvare den. Yderligere oplysninger kan gives frivilligt.

Behandlingen af data med henblik på at kontakte os udføres i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b DSGVO med det formål at gennemføre foranstaltninger før kontraktindgåelse som svar på din forespørgsel.

Hvis data ikke længere er nødvendige inden for rammerne af et kunde- eller interessentforhold, eller hvis en modstridende interesse hos kunden opvejer dette, sletter vi de relevante data, forudsat at der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser til det modsatte.

Databeskyttelse i ansøgninger og ansøgningsprocessen

Vi behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at håndtere ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også finde sted elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger sender os de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden.

Hvis vi indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de angivne data med henblik på at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, vil ansøgningsdokumenterne blive slettet seks måneder efter meddelelsen om afslaget, forudsat at ingen andre legitime interesser hos den dataansvarlige modsætter sig sletning. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en pligt til at fremlægge beviser i sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

Småkager

Vores hjemmeside bruger ikke cookies.

Links til tredjepartswebsteder

På denne hjemmeside er der henvisninger til tredjeparters hjemmesider i form af såkaldte links. Kun når du klikker på et sådant link, overføres data til linkets destination. Dette er teknisk nødvendigt. De transmitterede data er især: Din IP-adresse, det tidspunkt, hvor du klikkede på linket, den side, hvor du klikkede på linket, oplysninger om din internetbrowser. Hvis du ikke ønsker, at disse data overføres til linkdestinationen, skal du ikke klikke på linket.

YouTube-videoer

Dette websted bruger YouTube-indlejringsfunktionen til at vise og afspille videoer fra udbyderen "YouTube", som tilhører Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Her anvendes den udvidede databeskyttelsestilstand, som ifølge udbyderen kun udløser lagring af brugeroplysninger, når videoen/videoerne afspilles. Hvis afspilningen af indlejrede YouTube-videoer startes, bruger udbyderen "YouTube" cookies til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Ifølge YouTube bruges disse cookies bl.a. til at indsamle videostatistik, til at forbedre brugervenligheden og til at forhindre krænkende adfærd. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto, når du klikker på en video. Hvis du ikke ønsker, at dine data skal knyttes til din YouTube-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data (også for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer dem. En sådan evaluering udføres især i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, lit. f DSGVO på grundlag af Googles legitime interesser i visning af personlig reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sit websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, hvor du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret. Brugen af YouTube kan også resultere i overførsel af personlige data til Google LLC's servere i USA.

Uafhængigt af en afspilning af de indlejrede videoer oprettes der en forbindelse til Google-netværket, hver gang denne hjemmeside åbnes, hvilket kan udløse yderligere databehandling uden vores indflydelse.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos "YouTube" kan findes i udbyderens databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Vær opmærksom på, at amerikanske efterretningstjenester på grund af Cloud Act potentielt kan få adgang til personlige data, der uundgåeligt udveksles med Google, når dette værktøj er integreret på grund af internetprotokollen.

I det omfang det er lovmæssigt påkrævet, har vi indhentet dit samtykke til behandlingen af dine data som beskrevet ovenfor i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a i DSGVO. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden. For at udøve din tilbagekaldelse skal du bruge funktionen Slet cookies i din webbrowser.

De registreredes rettigheder

Når vi behandler dine personlige data, har du følgende rettigheder:

1. Ret til information

Du kan anmode om oplysninger om dine personlige data, der behandles af os i overensstemmelse med art. 15 DSGVO. Du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en ret til klage, oprindelsen af dine data, hvis de ikke er indsamlet af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfuld information om detaljerne;

Korrektion 2

I overensstemmelse med art. 16 DSGVO kan du straks anmode om rettelse af forkerte eller komplettering af dine personlige data, der er gemt af os.

3. sletning

I henhold til art. 17 DSGVO kan du anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre behandlingen er nødvendig for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

4. Begrænsning

I henhold til art. 18 DSGVO kan du anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data, hvis du bestrider nøjagtigheden af dataene, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen, og vi ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 DSGVO.

5. Dataportabilitet

I henhold til art. 20 DSGVO kan du modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller anmode om, at de overføres til en anden dataansvarlig.

6. Fortrydelsesret

I henhold til art. 7, stk. 3 i DSGVO kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette har den konsekvens, at vi ikke længere må fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke i fremtiden.

7. Ret til at appellere

Du kan klage til en tilsynsmyndighed i henhold til art. 77 DSGVO, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne.

Det kan du f.eks. gøre hos den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os:

Uafhængigt center for databeskyttelse i Slesvig-Holsten

Holstenstraße 98

24103 Kiel

8. Ret til indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 21 i GDPR, hvis der er grunde til det, som skyldes din særlige situation, eller hvis indsigelsen er rettet mod direkte markedsføring. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som implementeres af os uden at specificere en bestemt situation.

Hvis du ønsker at udøve din ret til tilbagekaldelse eller indsigelse, skal du blot sende os en e-mail.

9. eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Datasikkerhed

Vi bruger den udbredte SSL-procedure (Secure Socket Layer) til kryptering, når du besøger vores hjemmeside. Du kan se, om en enkelt side på vores hjemmeside overføres krypteret, ved at nøgle- eller låsesymbolet vises lukket i den nederste statuslinje i din browser.

Vi bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang fra tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling.

Definitioner

Denne databeskyttelseserklæring er baseret på de termer, der bruges i den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Du finder de vigtigste termer forklaret her:

Personlige data

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Den pågældende person

Registreret betyder enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

Behandling

Behandling er enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, justering eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge sådanne personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller ændring af placering.

Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Dataansvarlig eller person, der er ansvarlig for behandlingen

Den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

Processor

Databehandler betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Modtager

En modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik undersøgelsesopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere.

Tredje

Tredjepart betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

Samtykke

Ved samtykke forstås enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse fra den registrerede i form af en erklæring eller en anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede indvilliger i, at personoplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Sikkerhedsmeddelelse

Vi sikrer vores hjemmeside og andre IT-systemer mod tab, ødelæggelse, uautoriseret adgang, uautoriseret ændring eller uautoriseret udbredelse af dine data ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. En fuldstændig beskyttelse mod alle farer er dog ikke mulig i alle tilfælde, på trods af al fornøden omhu. Da vi ikke kan garantere fuldstændig datasikkerhed, når vi kommunikerer via e-mail, anbefaler vi at sende fortrolige oplysninger med posten.

Ændring af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring, hvis den juridiske situation eller dette onlinetilbud eller typen af dataindsamling ændres. Dette gælder dog kun for erklæringer om databehandling. Hvis brugerens samtykke er påkrævet, eller komponenter i databeskyttelseserklæringen indeholder en regulering af kontraktforholdet med brugerne, ændres databeskyttelseserklæringen kun med brugerens samtykke.

Derfor bedes du informere dig selv om denne privatlivspolitik, hvis det er nødvendigt, især hvis du giver personlige data.

Denne privatlivspolitik er udarbejdet i samarbejde med dsgvoNORD GmbH fra Kiel. www.dsgvo-nord.de

Mange tak for støtten