Da li biste želeli da nas posetite u pograničnom regionu?

Zajedno sa našim partnerskim organizacijama, pozivamo grupe iz Nemačke i cele Evrope u region da im pokažemo nadležnosti nemačko-danskog pograničnog regiona i lokalnih manjina. Za sveobuhvatno razumevanje, važno je ne samo upoznati manjine u nemačko-danskom pograničnom regionu u smislu njihove institucionalne strukture, već́ i lično razgovarati sa pripadnicima manjina.

Razmena iskustava

Za sveobuhvatno razumevanje, važno je ne samo upoznati manjine u nemačko-danskom pograničnom regionu u smislu njihove institucionalne strukture, već i lično razgovarati sa pripadnicima manjina.

Tek tada se može odgovoriti da li se i kako pozitivni normativni propisi mogu primeniti i u svakodnevnom životu. Samo kroz susrete i diskusije na licu mesta može se razviti svest o tome šta čini identitet i kulturu manjina, kako manjine i većina žive zajedno i šta život manjina znači u svakodnevnom životu.

Posetite nas

Jeste li ste zainteresovani da nas sa delegacijom posetite u pograničnom regionu? Tada ćemo sa zadovoljstvom organizovati boravak od 3-5 dana u konsultaciji sa vama, tokom kojeg možete razgovarati sa Nemcima i Dancima sa obe strane granice, kao i sa Severnim Frizima, Sintima i Romima i saznati više o položaju manjina i moguća rešenja manjinskih pitanja.

Naša ponuda posete usmerena je kako na ljude iz evropskih regiona koji pripadaju nacionalnim ili regionalnim manjinama, tako i na pripadnike „većinskog društva“ koji su zainteresovani za pitanja manjina (npr. iz oblasti politike, medija, administracije, nauke, kultura).

Kako može da izgleda vaš program kod nas?

Program se može tematski prilagoditi vašim interesovanjima i željama – bilo da ste zainteresovani za obrazovanje, kulturu, istraživanje, medije ili sport i slobodno vreme – rado ćemo sastaviti individualni program za vas.

Primer programa možete videti ovde:

Primer programa (otvara PDF)

Praktične informacije / smeštaj i hrana

Mreža manjinskih kompetencija je povezana sa Akademijom Sankelmark i stoga može obezbediti sobe za seminare, smeštaj i ishranu u Sankelmarku ili drugim obrazovnim institucijama u pograničnom regionu.

Boravak vaše grupe biće finansiran sredstvima Mreže manjinskih kompetencija, plaćate samo doprinos za troškove.

Kontaktirajte nas za više informacija o poseti u pograničnom regionu.

Hvala na podršci