Veri gizliliği politikası

Verilerin gizliliği bizim için çok önemlidir. Aşağıda verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

I. Genel

1. Veri gizliliğinden sorumlu kurum

Veri gizliliğinden sorumlu kurum,

Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk Schleswig-Holstein / Güney Danimarka
Akademieweg 6

24988 Oeversee

2. Verileri toplama ve saklama ilkeleri

Veri gizliliği politikasında, verileri toplamak ve depolamak için hangi süreçleri kullandığımızı ve bunun hangi amaçla yapıldığını açıklıyoruz. Sorularınıza tam olarak cevaplayamazsak, lütfen veri gizliliği sorumlusu ile iletişime geçin (iletişim bilgileri bölüm 2'de).

a. Veri işlemenin amacı ve yasal dayanağı

Web sitesinin sorunsuz kullanımı, sorguları ve imzalanan sözleşmeleri işlemek için verileri işleriz. Veri işlemenin yasal dayanağı, Genel Veri Gizliliği Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. paragrafıdır.

b. Amaç artık geçerli değilse verilerin silinmesi veya engellenmesi

Prensip olarak veri ekonomisi ve sınırlı depolama ilkeleri geçerlidir. Kişisel verileri yalnızca bireysel önlemler için açıklanan amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece saklarız. Amaç artık geçerliliğini yitirdikten sonra verileri sileriz. Kanun, bunun ötesinde veri saklamamızı gerektiriyorsa, yasal süre sona erdikten sonra verileri sileriz.

c. Bilgi edinme, düzeltme, veri aktarımı, silme ve itiraz hakları

Tarafımızca saklanan kişisel verileriniz hakkında istediğiniz zaman bilgi alma hakkına sahipsiniz. Tarafımızca saklanan veriler yanlışsa, düzeltme hakkınız vardır. Ayrıca tarafımızca saklanan verilerinizi size veya sizin tarafınızdan belirtilen üçüncü bir tarafa ortak bir dosya formatında iletmemizi talep edebilirsiniz.

Sizinle bir sözleşme dahilinde artık verilere ihtiyaç duymamamız koşuluyla, istediğiniz zaman kişisel verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz. Silme, yasal saklama gereklilikleriyle de çelişebilir. Ancak bu durumda, verilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı isteme hakkına sahipsiniz. En başından beri topladığımız verileri, sizinle akdedilen bir sözleşmenin işlenmesi dışındaki amaçlar için işlersek, istediğiniz zaman verilerin daha fazla işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Açıklanan hakları kullanmak için lütfen veri gizliliği sorumlusuyla iletişime geçin (iletişim bilgileri bölüm 2'de).

d. Şikayet hakkı

Bir veri gizliliği denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

e. Şifreleme

İletim sırasında verilerinizin güvenliğini korumak için HTTPS üzerinden en son teknolojiye sahip SSL şifreleme yöntemini kullanıyoruz.

f. Gizlilik politikasında değişiklik

Veri gizliliği politikasını her zaman mevcut yasal gerekliliklere uyarlarız. Böyle bir uyarlama ihtiyacı, hizmet yelpazemizi genişletiyor olmamızdan da kaynaklanabilir. Web sitemizi tekrar ziyaret ederseniz, yeni veri gizliliği politikası geçerli olacaktır.

3. Veri yönetimi için Harvest programının kullanılması

Verileri, Harvest programını kullanarak saklar ve işleriz. Veriler, sağlayıcının ABD'deki bir sunucusunda (Harvest HQ, 16 W 22nd St, 8th Floor, New York, NY 10010, Amerika Birleşik Devletleri) depolanır. İşleme yalnızca bizim tarafımızdan gerçekleştirilir, sağlayıcı veya başkalarının verilere erişimi yoktur.

II. Web sitesinde veri toplama ve işleme

Web sitemizi ziyaret ederseniz, aşağıdakiler de geçerlidir:

1. IP adresinin toplanması, işlenmesi ve kullanılması

a. Trafik verilerinin toplanması

Sitemizi aktif olarak herhangi bir kişisel bilgi vermeden ziyaret edebilirsiniz. Web tarayıcınızın bize ilettiği erişim verilerini topluyoruz. Bunlar:

  • Tarayıcı türü/sürüm
  • Kullanılan işletim sistemi
  • Yönlendiren URL (önceden ziyaret edilen sayfa)
  • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı (IP adresi)
  • Sunucu isteğinin zamanı
  • Kalış süresi ve seçilen alt sayfalar

Bu veriler yalnızca teknik nedenlerle toplanır ve web sitemizi ziyaretiniz süresince saklanır. Bu veriler, olduğunuz kişi hakkında herhangi bir sonuç çıkarmamıza izin vermezler. Ancak sağlayıcınız, bizim tarafımızdan saklanan IP adresine göre İnternet bağlantınızı tanımlayabilir.

b. Veri silme

Verilerinizi yalnızca web sitemizi ziyaretiniz sırasında saklarız. Tarayıcınız web sitemizi kapatır kapatmaz bunları otomatik olarak sileriz. 

2. E-posta talepleri

Bizimle e-posta yoluyla iletişime geçerseniz, talebinizi ve takip eden soruları işleme koymak amacıyla sağladığınız bilgileri toplar ve saklarız.

Desteğiniz için teşekkür ederiz