Trenutno nema slobodnih radnih mesta.

 

Stažiranje

Da li tražiš raznovrsno stažiranje? Piši e-poštu na mkn@sankelmark.de i podrži MKN u Everzeu na međunarodnim projektima.

 

 

Hvala na podršci